Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Timpani esteti

Matěj Vaněk

Ocenění

Anotace

V současné době se funkce knihovny poněkud proměňuje. Přestává být pouhou úschovnou knih. Kvůli přesunu většiny aspektů vzdělávání do digitální sféry se stává primárně místem ke studiu, ne nutně však studiu knih samotných. V návrhu vytvářím různě otevřená společenská místa – tím pádem i různě hlučná – která umožnují prostor pro různé typy učení a trávení času.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.