Výstava ateliérových prací

Protiletadlová raketová základna "Klondajk"

Matěj Štěpánek

Anotace

Poznámka autora: Tato seminární práce slouží jako stručný popis cesty od poetické lehkosti tématu “bod v krajině“, až po vykrystalizované konkrétní zadání budoucí diplomové práce. Cílem práce je přiblížit čtenáři myšlenkový postup nad tím, co je pro mě bod v krajině a co mě vedlo k tomu, věnovat se vojenské stavební tématice i přes moji neangažovanost v oboru i odporu k válce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch