Závěrečné práce

Yacht klub, Podolí

Hejduková Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Budova Českého Yacht Klubu je navržena jako multifunkční objekt pro členy yacht klubu i veřejnosti. Skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V podzemním podlaží se nachází dílna, šatna a technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je multifunkční sál, restaurace, klubovna, sauna a kanceláře a ve druhém nadzemním podlaží se nachází ubytování. V současnosti se na místě nachází jiné budovy, které budou náležitě nahrazeny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.