Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM OSTRAVA!!!

Matouš Fuksa

Anotace

Návrh bytového domu vychází z předem daného urbanistického projektu. Parter této desetipodlažní budovy zajišťuje dostatek výlohové plochy pro dva obchody, stejně tak důstojný vstup do obytné části budovy. Ve vyšších patrech stavby se střídají dva typy půdorysů, které zajišťují maximální velikostní rozsah skladby bytů. Desáté patro je odskočené, čímž vzniká prostor pro veřejnou terasu s výhledem na obě strany činžovního domu. Svoji soukromou terasu má i největší byt s výhledem do přírody. Fasádu lemuje rastr balkonů a truhlíků, rozbourávajících fádnost ulice. Okna jsou v zasunuté proluce komunikující v jednoduchém uspořádání s luxferovou stěnou před schodištěm. Fasáda barevně a materiálem rozděluje budovu na dvě poloviny čímž vizuálně splývá její výškový odskok.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký