Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Po staletí se design soustředil na předměty s jediným významem: vše byla architektura. V nedávné době jsme se přiblížili k hledání nových významů v každém měřítku, od velmi malého po velmi velké: vše byl urbanismus. V současnosti začal design konečně -nesměle- chápat význam slova "zelený": všechno byla krajina. Dnes -více než kdy jindy- je vše biologie. Vše je příroda.

Záznam z úvodní prezentace

Video Biotopia

Za obsah této stránky zodpovídá: Winy Maas