Výstava ateliérových prací

Anotace

Česká republika je zemí zaslíbenou, která nabízí pocit klidu uprostřed neklidného světa. Položená za horami střední Evropy, tento skrytý klenot poskytuje pocit čistoty a otevírá dveře novým možnostem.

Základní hodnoty evropského snu – mír, svoboda, demokracie, rovnost, lidská práva a udržitelné životní prostředí – jsou však ohroženy. Naléhavost klimatické krize a nedávné náročné události vyžadují změnu myšlení a okamžitou akci. Je zásadní, abychom se spojili, byli jednotní a rozhodní.

Nyní je čas, aby naše hlasy byly slyšet.

Jaký je skutečný potenciál České republiky? Jakou roli může hrát v srdci Evropy? Jak nás může vést k lepší budoucnosti? Tyto otázky vyžadují odvážné kroky a řešení. Prostřednictvím designu si znovu představme možnosti, zažehněme inspiraci, vytyčme nové směry a podpořme smysluplné diskuse o designu pro zahuštění měst, regionální rovnováhu, dekarbonizaci, zdraví, populační růst, soběstačnost, nové formy správy atd.

Projekt a výstava CZ2 se noří do minulosti, současnosti a snů o budoucnosti České republiky.

Na sdílení svých vizí spolupracovalo více než 150 studentů z Česka a širšího světa. Sbírka nápadů zobrazených na 1:20 000 mapě země a v prostoru kolem ní, spolu s rozhovory s nesčetnými odborníky a zúčastněnými stranami, jsou výzvou pro veřejnost, aby aktivně utvářela náš společný osud.

Tyto nápady slouží jako katalyzátor, který nás inspiruje k akci.

Srdečně vás zveme, abyste se k nám na této cestě představivosti připojili za cílem vytvořit diskusní platformu, která bude demokratická, transparentní, nestranná a přístupná všem.

Čím více lidí se připojí, tím větší bude náš společný dopad.

– The Why Factory s Winy Maasem

Vize pro budoucnost České republiky (česká verze)

CZ2: Visions for the Future of the Czech Republic (English version)

Za obsah této stránky zodpovídá: Winy Maas