Výstava ateliérových prací

Aktívne záhradné mesto - Praha - Dolní Počernice

Martina Sedláčeková

Anotace

Jedným z hlavných konceptov projektu je zlúčenie týchto dvoch staníc do jednej a jej umiestnenie v blízkosti križovatky ulíc Českobrodská a Národních Hrdinů. Zároveň v oblasti vzniká malé lokálne centrum so službami, administratívou a malým námestím pre všetky vekové skupiny. Nestabilné zastavané plochy menia svoje využitie aj jeho intenzitu a voľné plochy v štruktúre zástavby sú vyplnené rezidenčnými štvrťami a občianskou vybavenosťou v podobe vzdelávacích a športových zariadení. V stávajúcej štruktúre malými zásahmi pribúda aj pár ďalších rezidenčných objektov a parkov. Veľké plochy medzi jednotlivými vetvami koľají vypĺňa mestrský sad a plochy pre šport a rekreáciu. Navrhované sú aj nové cyklistické chodníky, pešie prechody, podchody a štedré plochy a línie zelene.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.