Lidé

doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.

Veronika Šindlerová je bývalá reprezentantka v ploutvovém plavání a současná dálková běžkyně. Je však také etablovanou urbanistkou, specialistkou na územní, dopravní, krajinné a regionální plánování. Spolupracuje s desítkami měst a obcí a s několika kraji na plánování rozvoje jejich území. Je autorkou desítek územních plánů měst a obcí (např. Pardubice, Rakovník, Libčice nad Vltavou, Starý Plzenec, Zdice, Lovosice, Hýskov, Bezno ad.), několika aktualizací zásad územního rozvoje (Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj) a celé řady územních studií (např. Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory) a dopravních koncepcí měst (např. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Šternberk, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) i celých regionů (Podkrkonoší, Broumovsko). Dlouhodobě spolupracuje na směřování rozvoje Mladé Boleslavi. Je autorkou rozsáhlé a komplexní Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, která řeší mimo jiné adaptaci krajiny okresu Praha-západ a jejího hydrologického režimu na sucho a další extrémní hydrologické jevy.

Ve své každodenní plánovací praxi se specializuje na řešení závažných plánovacích témat. V roce 2017 například pomáhala řešit územní důsledky rychlého a překotného rozvoje průmyslové zóny Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku. Své zkušenosti pak zúročila ve zpracování celostátní metodiky Vyhodnocení územních nároků průmyslových zón. Obcím v zázemí hlavního města Prahy pomáhá zvládat negativní územní důsledky suburbanizace. Na Broumovsku řešila v roce 2019 usměrnění extrémní turistické návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal.

Veronika Šindlerová je absolventkou oboru architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Bauhaus-Universität Weimar ve Spolkové republice Německo. Na Fakultě architektury ČVUT získala v roce 2014 doktorát v oboru urbanismus a územní plánování. V roce 2023 úspěšně zakončila habilitační řízení a s účinností od února 2024 je jmenována docentkou v oboru urbanismus a územní plánování.

Od roku 2008 působila na Fakultě architektury ČVUT jako odborná asistentka v Urban Planning Studiu profesora Karla Maiera. V roce 2020 se stala vedoucí vlastního ateliéru, jediného na FA ČVUT, který je specializovaný na výuku prostorového plánování. Od roku 2016 přednáší teorii a plánování dopravních systémů. Prostorové plánování vyučuje od roku 2016 také na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Veronika Šindlerová je autorizovanou architektkou České komory architektů v oboru architektura. Od roku 2019 je městskou architektkou města Bílina.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.