Ateliéry

Ateliér Šindlerová

 

Jsme jediný ateliér na FA ČVUT specializovaný na prostorové plánování a urbanismus!

 

Ateliér Šindlerová je zaměřený na výuku urbanismu a plánování rozvoje území, a to jak v měřítku částí měst a městských čtvrtí, tak v měřítku celých obcí a měst, městských aglomerací a regionů.

Ateliér Šindlerová nabízí urbanistická ateliérová zadání, která vycházejí z reálné plánovací praxe a řeší aktuální témata plánování rozvoje území konkrétních českých měst a regionů. Studenti se ateliéru zabývají například budoucností pražských suburbií, oživením městských periferií, rozvojem území kolem dopravních uzlů a tepen či odstraňováním bariér rozvoje ve městech.

Ateliér Šindlerová nabízí zadání ateliérů ATU – Ateliér urbanismus, ATVZ – Ateliér volitelné zadání, ATV – Ateliér povinně volitelný a ATRN – Ateliér realizační projekt – regulační plán. Ateliér vede Diplomní semináře a Diplomní projekty.

Ateliér Šindlerová je domovským zázemím pro ateliérovou výuku modulu Prostorové plánování.
 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

Vybrané studentské práce

Mezi Smíchovem a Zličínem

Tady bude text

 

Libčice nad Vltavou - komunitní město

Dalším oblíbeným tématem je buducnost rozvoje suburbií kolem Prahy. V ateliérových zadáních se řeší role a význam suburbánních obcí v sídelní struktuře pražské metropolitní oblasti. V urbanistickém detailu se pak navrhuje usměrnění rozvoje dosud chaotické a nekoordinované zástavby suburbií, doplnění chybějícího občanského vybavení, kultivace veřejných prostranství, řešení dopravní obslužnosti a také polidštění krajiny. V zimním semestru 2020/21 se studenti ateliéru zabývali řešením rozvoje Libčic nad Vltavou, útulného městečka kousek za Prahou, které se ocitá pod tlakem suburbanizace kolem Prahy. Autor: Lenka Kovářová

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková