Ateliéry

Ateliér Šindlerová

 

Jsme jediný ateliér na FA ČVUT specializovaný na prostorové plánování a urbanismus!

 

Ateliér Šindlerová je zaměřený na výuku urbanismu a plánování rozvoje území, a to jak v měřítku částí měst a městských čtvrtí, tak v měřítku celých obcí a měst, městských aglomerací a regionů.

Ateliér Šindlerová nabízí urbanistická ateliérová zadání, která vycházejí z reálné plánovací praxe a řeší aktuální témata plánování rozvoje území konkrétních českých měst a regionů. Studenti se ateliéru zabývají například budoucností pražských suburbií, oživením městských periferií, rozvojem území kolem dopravních uzlů a tepen či odstraňováním bariér rozvoje ve městech.

Ateliér Šindlerová nabízí zadání ateliérů ATU – Ateliér urbanismus, ATVZ – Ateliér volitelné zadání, ATV – Ateliér povinně volitelný a ATRN – Ateliér realizační projekt – regulační plán. Ateliér vede Diplomní semináře a Diplomní projekty.

Ateliér Šindlerová je domovským zázemím pro ateliérovou výuku modulu Prostorové plánování.
 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

Vybrané studentské práce

Magistrála na Pankráci

Naše oblíbené téma překonávání bariér ve městě se tentokrát soustředilo na pražskou severojižní magistrálu. Z nabízených lokalit, které magistrála krájí, si studenti vybrali pankrácké předmostí Nuselského mostu až po náměstí Hrdinů a prostor mezi Budějovickým náměstím a Brumlovkou. Na Pankráci se studenti pokusili magistrálu obejít městskými třídami a zajistit komfortní přechody přes ni v uzlových prostorech. Autoři: Jan Bittner, Jitka Kojanová

Libčice nad Vltavou - komunitní město

Dalším oblíbeným tématem je buducnost rozvoje suburbií kolem Prahy. V ateliérových zadáních se řeší role a význam suburbánních obcí v sídelní struktuře pražské metropolitní oblasti. V urbanistickém detailu se pak navrhuje usměrnění rozvoje dosud chaotické a nekoordinované zástavby suburbií, doplnění chybějícího občanského vybavení, kultivace veřejných prostranství, řešení dopravní obslužnosti a také polidštění krajiny. V zimním semestru 2020/21 se studenti ateliéru zabývali řešením rozvoje Libčic nad Vltavou, útulného městečka kousek za Prahou, které se ocitá pod tlakem suburbanizace kolem Prahy. Autor: Lenka Kovářová

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková