Výstava ateliérových prací

OSTRAVA: CENTRAL PARK

Petr Preis

Anotace

Úkolem ateliérové práce bylo navrhnout urbanistické řešení lokality nacházející se v centrální části dnešní Ostravy na obou březích řeky Odry. Lokalita má příměstský, místy až vesnický charakter, přecházející do volné krajiny. Hlavním těžištěm celé lokality se stává území vymezené zástavbou Mariánských hor a Hulváku na jedné straně a Nové vsi na straně druhé. Tento více než 2 km dlouhý prostor je pak dále rozdělen pomocí pohledových a funkčních os na 3 „regiony“, z nichž každý má jedinečný charakter. Ve své práci uvádím návrh na doplnění a zatraktivnění míst v území. Návrh pracuje se stávajícími strukturami objektů a krajiny, kterou doplňuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák