Diplomové práce

Konverze bývalé továrny na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově

Bc. Tereza Šváchová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem je vybudování nového sklářského centra v místě kdysi světově pruslulé továrny na výrobu lustrů. Formulování nové kompozice muzea lustrů a svítidel: Vzájemná interakce s restaurátorskými ateliéry a definování místa pro setkávání odborné veřejnosti, skla a řemesla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.