Výstava ateliérových prací

Hostem pod mostem

Lukáš Jandus

Anotace

Návrh se zabývá čtvrtým segmentem nově budovaného náchodského viaduktu (počítáno ve směru od nádraží). Do viaduktu jsou zde vloženy ubytovací a malé komerční prostory. Stavba je koncipována tak, aby poskytovala krátkodobé ubytování návštěvníkům Náchoda. Nedrží se však zažitého hotelového schématu a zprostředkovává nevšední zážitek z „ubytování pod mostem“.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov