Výstava ateliérových prací

Revitalizace Horního náměstí

David Kristián

Anotace

Práce se zabývá návrhem veřejného prostranství na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. To je dnes z velké části využito jako plocha parkování pro centrum města. Návrh počítá s vybudováním dvou pater podzemních garáží, odkloněním silniční dopravy z náměstí ulicí Pod Baštou a následné revitalizaci celé plochy, doplněním mobiliáře a zeleně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.