Výstava ateliérových prací

Meditační kaple v parku

Bc. Nikol Sládková

Anotace

Žijeme ve světě, kde naše myšlení je ovlivněno technologiemi a stereotypem života. Naše životní tempo se zrychluje, vlivem stresu ztrácíme schopnost soustředění. Cílem projektu je vytvoření míst, která nabourají stereotyp a nabídnou možnost zastavit se, opustit hmotný svět, uzavřít se do sebe. Soubor šesti meditačních kaplí je navržen v rámci urbanistické studie Mariánských Hor v Ostravě. Vzhledem k charakteru funkce bylo zvoleno prostředí parku, který kompozičními osami navazuje na významná místa v území. Zahloubení kaple do země je metaforou na hloubání ve své mysli při meditaci. Objekt svou formou nabízí jak pocit soukromí, tak i bezpečí, dostatek světla i vzduchu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák