Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Dostavba centra Ostravy - Poruby

Bc. Ondřej Stolařík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je návrh dostavby centra Ostravy – Poruby, doplnění skeletu hlavních veřejných prostor a vytvoření silného urbánního a architektonického konceptu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.