Diplomové práce

Dostavba centra Ostravy - Poruby

Bc. Ondřej Stolařík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je návrh dostavby centra Ostravy – Poruby, doplnění skeletu hlavních veřejných prostor a vytvoření silného urbánního a architektonického konceptu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.