Výstava ateliérových prací

Škola Dvůr

Filip Mikuláš

Anotace

Areál školy se nachází v severovýchodní části obce Chříč. Komplex sestává ze 2 budov ve tvaru L, které spolu vymezují společný dvůr s mnohými funkcemi. V jihozápadní budově se nachází škola. Objekt má 2 podlaží. V 1. NP se nachází 3 kmenové a 2 specializované třídy. V 2. NP se dále pak nachází hudební sál, volnočasové ateliéry a zázemí pro pedagogy. Druhý objekt v severovýchodní části nabízí plavecký bazén se zázemím a multifunkční sál tělocvičny. V 2.NP se nachází galerie s výhledem do sálu a prostor pro občerstvení. V -1.NP jsou technologie bazénu a budovy. Objekty jsou spojeny krytou cestou, pro pohyb žáků za špatného počasí. Do dvora z jižní části vstupuje přístupová cesta a ze severu dvůr uzavírá venkovní amfiteátr.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný