Výstava ateliérových prací

Anotace

Řešené území se nachází v centru Jablonce nad Nisou, podél ulice 5. května a koryta řeky Lužické Nisy. Díky své poloze a plánovanému novému autobusovému terminálu má území, kterým se projekt zabývá, velký potenciál.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.