Výstava ateliérových prací

Tunel Litoměřice

Jan Čech

Anotace

Z tunelu navrhuji živou ulici/městskou pasáž pro pěší a cyklistickou dopravu. Bude obsahovat několik drobných komerčních a kulturních funkcí, zajišťujících chod tunelu. Pro lepší propojenost a orientaci v tunelu i ve městě vynáším z tunelu dva prvky, výtah a světlík. Dva předprostory tunelu také mění svůch charakter. Na západní straně tvořím náměstí uzavřené mezi portály s klidovou zónou bez aut a s restaurací. Na východní straně směrem k novému nádraží dotvářím park s drobnými funkcemi včetně dětského hřiště a zlepšuji průchodnost parkán doplněním schodišť. Celek mého návrhu se snaží provázat se s celkem Litoměřic a vytvořit kompaktní jednotku navzájem se podporujících elemtů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho