Výstava ateliérových prací

SVINOV EDU-KREACE

Bc. Dastan Mamatov

Anotace

V rámci ateliéru jsme řešili město Ostrava, jako souměstí několika městských části. Mým zadáním bylo navrhnutí souboru staveb v lokalitě OSTRAVA-SVINOV. Toto zadání jsme řešili jako skupina tři lidí, kde si každý vybral jednu část z této lokality. Já osobně řešil jižní část. Na svůj pozemek jsem navrhnul několik budov občanské vybavenosti. Jsou zde navrženy: (střední škola, komunitní centrum, veřejné šatny, multifunkční sportovní hala, nafukovací tenisová hala a venkovní volejbalové hřiště). V rámci studie jsem si pro detailnější zpracování vybral střední školu a sportovní halu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák