Diplomové práce

Divadlo v zámecké zahradě, Český Krumlov

Bc. Martin Císař

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce hledá řešení pomocí moderních technologií v problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Návrh by měl nabídnout systém skládací konstrukce, která umožní zachování divadla na jeho stávajícím místě, kde si venkovní divadlo vytvořilo již šedesáti-pěti letou tradici. Zároveň by mělo architektonické řešení, kvalitní design a subtilní konstrukce hlediště posunout točnu na jednu ze světově významných staveb v Českém Krumlově. Divadlo nebude nadále parazitovat na historii zámecké zahrady, ale vytvoří symbiotický vztah, který přispěje ještě k většímu proslavení samotné zahrady.  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.