Výstava ateliérových prací

Bydlení Vršovická

Bc. Petra Malinská

Anotace

Bakalářská práce zpracovaná ke studii ze zimního semestru 2022/23. Studie se zabývala bydlením ve Vršovicích. Bakalářská práce je zaměřená na stavebně-technické řešení stavby, konstrukční řešení, technické zařízení stavby, požárně-bezpečnostní řešení, provádění stavby a realizační projekt interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský