Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ ZAHRADA HLÁVKA

Barbora Husáková

Anotace

Komunitní zahrady jsou založené na společném úsilí obyvatel měst pěstovat. Mým cílem bylo vytvořit prostor pro obyvatele města Benešov, kde si lidé budou moci sklidit svou vlastní úrodu, posílit sousedské vazby, trávit čas v příjemném prostředí se svými blízkými a vytvořit tak komunitu, která se bude vzájemně obohacovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová