Výstava ateliérových prací

Benešovská městská zahrada U potoka

Anna Kožuriková, Michaela Kučerová, Tomáš Kunc

Anotace

Podstatou našeho návrhu je navržení městské zahrady, která obyvatelům Benešova nabídne místo radosti. Radost, nejen z vypěstovaných plodin, ale i z pocitu volnosti a možnosti odpočinku. Hlavními pilíři našeho návrhu byli radost - volnost - hravost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová