Výstava ateliérových prací

PSÍ ÚTULEK

Bc. Martin Sýkorský

Anotace

Vklíněné mezi Karlín a Ohradu stojí zapomenuté Mezitratí. Výkus, který mezi kolejemi vznikl snad jen proto, aby se dvě tratě, jedna vedoucí do Vysočan a druhá do Libně, mohly vzdálit a znovu v nadjezdu zkřížit. Není to park a asi být ani neměl, ale je tu louka, slunce, výhled na město, na Vítkov, smajlík, cyklostezka, podchod, estakáda a hlavně ten klid. Je to místo které znají jenom místní a chodí sem se psy. Louka v těžišti pozemku je hlavní scéna a domy po jejím obvodu jsou kulisy. Od diváka zleva, veterina, psí škola a útulek. Scéna se rozprostírá do šířky a do výšky vystupuje jen lehký stan. Stanové zastřešení je antiteze architrávu. Místo uložení překladu jsou vyvěšeny plachty které plápolají mezi tíhou přízemních zdí a betonové estakády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský