Výstava ateliérových prací

Anotace

U Žižkovské highline, pod Vítkovským vrcholem, na konci Jeronýmovy ulice. Rozhraní mezi denním ruchem vytížené Husitské ulice a přírodní rekreační oázou Vítkova. Využívám potenciál parcely a obyvatelům přináším propojení těchto dvou světů skrze polyfunkční dům. Multifunkční sál s velkorysým foyer otevírajícím se do Jeronýmovy ulice. Sdílené dílny a pronajímatelné ateliéry. Kavárna v kontaktu s highline a terasou s výhledem na osu ulice. 3 byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.