Výstava ateliérových prací

Smíchovská propojka

Lucie Pavlíčková

Anotace

Smíchov je rušná a frekventovaná část Prahy, kde se člověk často ani nezastaví, přitom tato čtvrť má velký potenciál. Proto na místě současného parkoviště vedle Gymnázia Na Zatlance, navrhujeme občanskou stavbu. Konceptem mého návrhu je snaha pomocí gradující hmoty vytvořit vzájemnou návaznost na okolní budovy, a parky, propojka mezi Mrazovkou a Sacre Coeur. Hlavní dominantou návrhu jsou velká víceúčelová sportovní hala a plavecký bazén, které směřují do ulice Plzeňská. Mimo to návrh obsahuje velké množství dalších tělocvičen vybavených pro všelijaké sporty. Nejvyšší patro je věnováno wellness centru, kde mohou sportovci po svých výkonech relaxovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch