Ze života FA

Pasování diplomantů ZS 2022/2023

Oslava úspěšného ukončení magisterského studia se konala v úterý 7. února 2023. Diplomní práce v zimním semestru 2022/2023 obhájilo celkem 57 studentek a studentů, 50 v programu Architektura a urbanismus, 6 v oboru Krajinářská architektura a 1 diplomantka v oboru Design. Na památku si od svých pedagogů a děkana fakulty převzali ochranné přilby. Diplomové práce byly v přízemí fakulty vystaveny do 9. března 2023.

Foto Lubomír Kotek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.