Výstava ateliérových prací

KNIHOVNA POD VIADUKTEM

Diana Shagidullina

Anotace

Naším cílem bylo oživit viadukt, který je v současnosti využíván pouze jako drážní trať, a přinést do něj novou funkčnost a využití. Navržená budova má fungovat jako centrum, které podporuje vzdělávání, sdílení znalostí a kulturní rozvoj. Hlavní hmota budovy je rozdělena průchodem, který odděluje knihovnu a kavárnu spojenou s knihkupectvím. Knihovna nabízí prostor pro všechny věkové skupiny, přednáškový sál, studijní zóny pro individuální i skupinové učení. Architektura budovy odkazuje na klasický vzhled viaduktu s oblouky. Konstrukce je koncipována jako "konstrukce v konstrukci", kde betonová nosná část slouží jako opora pro průjezd vlaků, zatímco vnitřní nezávislá na ní dřevěná konstrukce přispívá k estetickému vzhledu a vytváří příjemnou atmosféru pro návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov