Výstava ateliérových prací

PSÍ ÚTULOK

Ján Paločko

Anotace

Praha, mezitratí. Na rozľahlom zložitom teréne, obklopenom dvoma prúdmi železníc a eskapády navrhujem útulok pre psy, veterinárnu kliniku, psí hotel, psiu školu a psie krematórium. Hlavná časť útulku spolu s hotelom a veterinou je riešená ako jednopodlažní celok, prevádzkovo oddelený do dvoch hlavných krídel. Severné krídlo patrí administratíve a kontaktu s verejnosťou. Južná časť slúži na ubytovanie psov do jednotlivých kotcov, ktoré majú svoju vnútornú a vonkajšiu časť. Obe krídla sú prepojené chodbami so zakrytími vonkajšímí kotcami. Obe krídla spolu s krytými chodbami tak vytvárajú menšie záhrady so stromami a vysokou trávou, ktoré slúžia ako výbehy pre psov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský