Diplomové práce

Regenerace a úprava centra Milevska

Bc. Klára Křivánková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Základním východiskem řešení je přesun autobusového nádraží mimo centrum města, návrat přirozených funkcí a činností do města a s tím související obnova struktur a měřítka. Dispozici náměstí celkově narušenou demoličními zásahy doplňuji v prolukách. Jinak plochu nechávám volnou pro shromažďování a pořádání akcí. V prostoru dnešního autobusového nádraží navazuji kompaktní městskou zástavbou, která spoluvytváří po svém obvodu specifické charaktery ulic Růžová, Havlíčkova, Pod Farou. Navržené kompoziční schéma nové zástavby je založeno na obnově uliční sítě, respektování uličních čar stávající zástavby, zvýraznění os významných budov a průhledech na pozitivní architektonické dominanty. Novým urbanistickým prvkem je propojení Havlíčkovy ulice s náměstím podél obchodního domu Centrum.  V ulici Havlíčkova je odkryt potok, který tudy nyní vede zatrubněný.  Dále tato ulice propojuje „plácky“, každý s jinou kvalitou, s hlavním náměstím. Tak vznikají prostory s intimní atmosférou, které jsou naprostou protiváhou k hlavnímu volnému otevřenému náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.