Závěrečné práce

Institut antikomunismu

Bc. Kristýna Kredbová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Institut antikomunismu má kulturně vzdělávací funkci. Kromě pořádání přednášek, debat a kulturních akcí pro širokou i odbornou veřejnost, je posláním Institutu provozování knihovny s badatelnou. Trojúhelníkový pozemek je definován ulicemi Patočkova a Bělohorská, které se stýkají nedaleko Břevnovského kláštera. Hmota Institutu má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Jednotlivá podlaží půdorysně ustupují v závislosti na sklonu střechy určené k pobývání, s výhledem na klášter. Umístění objektu, natočení východní fasády i pootočení směru stoupání střechy vytváří mezi budovou Hostince U Kaštanu a Institutem prostor k dialogu dvou sousedních hmot. Důvodem pro návrh Institutu antikomunismu je uvědomění si potřeby instituce, která dává do souvislosti dobu totalitního režimu a současný stav společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.