Výstava ateliérových prací

Pekári a cukrári

Bc. Miroslav Girgoško

Anotace

Od začiatku semestra som mal pocit, vytvoriť na zakončení ulice Jeronýmovej, úctivý dom. Začal som sa inšpirovať konkrétne primátorskym reprezentačným bytom, reprezentatívnou architektúrou. Miestom, kde pozveš známych s hrdosťou. Dôvodom bolo aj to, že sa to nachádza na pomyselnej ose, ktorá vedie od Kostnického námestia cez Jeronýmovu a schody až na Vítkov. Parcela je veľmi dôležitá.Taktiež umožňuje prepojenie z Husitskej ulice cez Jeronýmovu na cyklostezku (známu pod pomenovaním High Line) a naopak. High Line je v dnešnej dobe príjemné miesto. Umožnuje krásne prechádzky, behy, cyklotúry. Má bohatú mestskú silu. Behom prechádzky prelínate rôzne vyškové rozdiely a mestské nálady. Ste na moste, v prírode, vo vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.