Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Husitská

Bc. Anna Benko

Anotace

Husitská je specifickou lokalitou Prahy. Má spoustu problémů, ale také potenciál. Komunitní centrum má spojovat místní rozmanitou společnost, pomáhat spoluutvářet sousedské vztahy, poskytovat bezpečné zázemí dětem a mládeži ze sociálně slabších rodin a zároveň nabízet prostor pro realizaci mladým rodičům s touhou se realizovat i jinak než rodičovstvím. Součástí budovy je společenský sál pro sousedská setkávání, kavárna, učebny a sál pro sportovní aktivity a také co-working s hlídáním dětí. Budova je přístupná z Husitské ulice i z cyklostezky pod Vítkovem a obě úrovně propojuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.