Závěrečné práce

Dostupné bydlení, Berlín

Chervonnyy Roman

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním této bakalářské práce byl návrh sociálního bydleni a případně dalších funkci. Cílem moje práci bylo co nejvíc řešit problémy, které jsou charakteristické pro toto území, a taky zlepšit kvalitu života jak v objektu, tak i v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.