Výstava ateliérových prací

NOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

Anotace

Nová městská knihovna se nachází v centru města Jablonec nad Nisou. Knihovna má oválný tvar s celoprosklenou fasádou, což nabízí výhled na náměstí, nedaleký kostel a hory na horizontu. Fasáda je kryta pohyblivými slunečními roletami, které pomáhají tlumit přímé sluneční světlo. Budova má dvě podzemní podlaží, jedno z nich je parkoviště, a dvě nadzemní podlaží. Interiér má organický zvlněný dřevěný podhled, který koresponduje s celkovým organickým tvarem budovy. V knihovně je mnoho různých míst, které možné si vybrat ke čtení, jedním z nich je pohodlné sezení na schodech, ze kterého je výhled na náměstí. K celkovému rovnoměrnému rozložení světla v interiéru přispívají také dva střešní světlíky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.