Diplomové práce

Radnice Cheb

Bc. Eliška Římalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout dostavbu areálu radnice v Chebu v sousedství stávající historické budovy radnice v prostředí MPR Cheb a tím soustředit pracoviště úřadu do jednoho místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.