Výstava ateliérových prací

ADAPTIBILNÍ KONVERZE TEPNY NÁCHOD

Bc. Karolína Šimonová

Anotace

Konverze Tepny je projekt, který se zaměřuje na přeměnu Náchodské Tepny, železobetonové skeletové konstrukce továrny, která v současnosti chátrá. Projekt zahrnuje rekonstrukci továrny s důrazem na zachování původní nosné konstrukce. V rámci mého projektu jsem kompletně zachovala původní nosnou konstrukci Tepny a odstranila pouze fasádu budovy. Tímto způsobem zůstal pouze železobetonový skelet, zatímco původní schodiště a zázemí továrny jsou stále využitelné. V prostřední části továrny jsem odstranila ŽB desky, abych vytvořila atria, která jsou vhodná pro nové využití budovy. Abych zajistila variabilitu a dočasnost, doplňuji železobetonový skelet buňkami které lze snadno vyjmout nebo vyměnit. Tento princip umožňuje jednoduché rozložení a případnou přestavbu budovy pro jiné účely.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov