Výstava ateliérových prací

ARKÝŘ

Radim Fiala

Anotace

Projektem je bytový dům v proluce historického jádra Náchoda. Konceptem se stala veřejná zahrada v průchozím dvoře domu, který využívá cestu na sousedním pozemku navazující na pasáž. Na pozemku jsou umístěny dvě hmoty. Hmota samotného domu výškově vyplňuje proluku a hloubkou navazuje na pomyslnou linii sousedních domů. Druhou hmotou na konci pozemku je přízemní “domeček” pro kryté sezení v zahradě, vjezd do garáží a uskladnění kol. Dům má celkem 4NP a parkovací stání v 1PP. V parteru se nachází kavárna a obchod, ty jsou průchozí do zahrady. V dalších patrech domu se nachází vždy tři byty. Na patře je vždy 1+kk, 2+kk a 3+kk.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa