Závěrečné práce

Cohousing 50+ Kladno

Bc. Lukáš Vacovský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh obytného souboru pro seniory a lidi v předdůchodovém věku, který jeho obyvatelům zajistí pocit domácího soukromí, ale zároveň jim umožní život v komunitě, mezi svými vrstevníky, nebo skrze doplňkové služby se světem mimo komunitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.