Výstava ateliérových prací

Anotace

Farma Prameny ztělesňuje inovativní koncept spojení udržitelné hospodářské a řemeslné produkce s edukativní činností. Cílem této farmy je minimalizovat negativní vliv na životní prostředí a efektivně využívat přírodní zdroje. V srdci konceptu stojí snaha návštěvníkům přiblížit produkci výrobků, které jsou ekologicky šetrné a sociálně odpovědné. Ovce jsou chovány pro vlnu, která je zpracována v tkalcovně, zatímco krávy poskytují mléko a maso. Farmu lze vnímat jako vzdělávací centrum, kde je návštěvníkům poskytnuta interaktivní prohlídka „v krovech farmy“. V budově obchodu a vzdělávacího centra mohou návštěvníci nastoupit na lávku, která je provede celým areálem. Dvě odbočky s výhledy na pastviny pak nabízejí unikátní pohled do Pramenské krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov