Výstava ateliérových prací

Anotace

Kintsugi je japonské výtvarné umenie. Spočíva v zlepovaní keramických črepov zlatom. Dáva tak možnosť vyniknúť rozbitým alebo nepoužívaným veciam. Práve vďaka zlatu potom vynikne ich nedokonalosť a stáva sa silnou stránkou. Podobne je tomu v prípade lomu v Ústí nad Labem. Nevyužívaný lom sa vďaka projektu Kintsugi môže stať zaujímavým miestom. Zlatá cestička sa vinie celým lomom a prepája prepája päť pavilónov. Ich forma predstavuje kryštály pyritu v kubickej kryštálovej sústave. Vnútorná dispozícia pavilónov vytvára štruktúru kameňov pomocou hmoty. Medzi nimi sú zastúpené horniny ako čadič, mramor, bridlica, žula a vápenec.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka