Diplomové práce

Konverze Nákladového nádraží Žižkov

Bc. Zuzana Kodešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budovy nákladového nádraží představují sami o sobě mimořádný areál. Jejich konstrukční a architektonické řešení spolu s velikostí jsou ojedinělé. Stal se nedílnou součástí Žižkova a výrazně dotváří výjimečný charakter místa.Cílem této práce bylo této funkcionalistické stavbě nalézt přiměřenou formu využití objektu tak, aby se uvolnění areál bývalého nákladového nádraží stal územím pro pohyb lidí a současně respektoval hodnoty této industriální stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.