Výstava ateliérových prací

Dům na rohu, Podolí

Bc. Radek Vladař

Anotace

Podolí je rozmanitá čtvrť, spojení více rozdílných světů. Stavební pozemek, na kterém je budova navržena, nyní svou prázdností působí jako vyražený zub. Přitom tento pozemek nabízí možnost dotvořit příběh místa. A právě to bylo mimo jiné cílem práce. Navržený dům reaguje na své starší sousedy, ale zároveň, vzhledem k exponovanosti pozemku, si dovoluje působit jako nová dominanta blízkého okolí. Stavba se snaží místo svým řádem zklidnit, ale při bližším pohledu na fasádu reflektuje právě různorodost lokality. Dům má celkem tři podzemní patra určená k parkování, v parteru se nachází kavárna a menší provozovna a v pěti vyšších patrech pestrá skladba bytů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský