Výstava ateliérových prací

Anotace

Práce řeší území náměstí Karla IV. ve městě Mělník. Hlavním cílem návrhu je nahradit dnes nevyhovující zástavbu s parkovištěm, které se dnes v území nacházejí, novou kompaktní a fungující městskou zástavbou. Území je rozčleněno do několika bloků s různými funkcemi - blok bytových domů, parkovací dům, knihovna a polyfunkční dům se společenským sálem a obchodními plochami. Dominantami nového náměstí se zelenými plochami, stromy a kašnou jsou nová městská knihovna a společenský dům, které spojuje obchodní pasáž.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.