Výstava ateliérových prací

Jablonec podél Nisy

Bc. Nikol Stojanová, Bc. Radek Vladař

Ocenění

Anotace

Jablonec nad Nisou, město, jež si ve svém samotném názvu nese jméno řeky, která morfologicky ovlivnila jeho urbanistickou strukturu a je tak jeho neodmyslitelnou součástí. Název jako by nám o vztahu města a řeky prozrazoval zásadní informaci - je prostě nad ní. Řeka je pod městem ve zpevněném kamenném korytu, město se k ní točí pomyslnými zády a často je řeka pouhou bariérou. Tento přístup ovlivnil celé okolí říčního koryta. Objevují se výjimky, ale zpravidla řeka tímto městem jen proteče. Nezastaví se ani na chvíli. Nenaváže kontakt s lidmi a zvířaty, neposkytne příjemnou atmosféru a mikroklima. Skrytá ve svém korytě rychle utíká pryč z Jablonce. Hlavní tezí se tedy stalo: „Řeka je potenciál, ne jen bariéra. Jablonec nemá být nad Nisou, Jablonec má být podél Nisy.“

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.