Výstava ateliérových prací

Office park Hloubětín

Bc. David Talacko

Anotace

Projekt se zabývá vztahem k okolí a nově přidanými funkcemi zhodnocujícími pozemek, na kterém se nachází tramvajová smyčka v pražském Hloubětíně. Řešené území je definováno dvojicí komunikací a stávajícím vodním tokem. Navrhován je soubor budov tvořících office park obsahující jak kancelářské prostory tak i občanskou vybavenost pro širokou veřejnost. Tvarově jsem se inspiroval průběhem přilehlého potoka a tramvajovou smyčkou s přihlédnutím k organické architektuře. Office park se skládá ze dvou hmot spojených krčkem. Větší hmota je následně rozdělena na tři budovy. Součástí návrhu je také propojení pozemku s protilehlou parcelou pomocí lávky přes komunikaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný