Ze života FA

Workshop Athens

Ve dnech 14. – 18. března hostila naše fakulta účastníky mezinárodního workshopu realizovaného v rámci programu ATHENS. Na třicet zahraničních studentů technických oborů se pod vedením našich pedagogů Jany Zdráhalové a Jana Bittnera ponořilo do objevování města pomocí nástrojů urbanistické analýzy.

Intenzivní workshop kombinoval komentované exkurze, teoretické přednášky i vlastní analytickou práci.Věříme, že účastníci kurzu se během svého pražského pobytu stali vědomějšími pozorovateli vystavěného prostředí, ve kterém se denně pohybují.  

 

Co je program ATHENS?

Program ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 16 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d’Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále CTU in Prague, TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw, Aristotle University of Thessaloniki, Istanbul Technical University a University Politehnica of Bucharest.

Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni.  Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12–15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.