Výstava ateliérových prací

Stromy a domy

Bc. Michal Hruška

Anotace

V blízkosti centra mesta, s výhľadom na zámok, pozdĺž rieky. Tri domy a stromy. V tesnej blízkosti historického centra mesta Blatná vzniká nová lokalita. Obkolesená vodou, parkom a historickými stavbami. Charakter záhradného mesta dotvára nevysoká, kompaktná zástavba. Riešený súbor nadväzuje na hlavnú mestskú triedu. Pri nej vzniká námestie, ktoré tvorí vstup do lokality. Námestie má pobytový charakter s vodným prvkom, ktorý je symbolom prítomnosti vody na tomto mieste aj v minulosti. Mestský dom dáva novú tvár utilitárnej budove supermarketu a dopĺňa ju o administratívne priestory. Opačnú stranu bloku tvorí bytový dom. Na strane námestia má obchodný parter, na stranách pri ulici má zvýšené prízemie. Tretím domom je hotel v parku, ktorý návštevníkom otvára výhľady na panorámu mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D.