Závěrečné práce

HRAČKA JAKO SYMBOL EKOLOGICKÉHO PROBLÉMU

Palíková Beáta

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

red*project je kolekcia drevených hračiek, ktorá sa snaží upriamiť pozornosť na dopad environmentálnej krízy. Kolekcia ilustruje zvieratá, ktoré sú zahrnuté na tzv. Červenom zozname ohrozených druhov. Pomocou hračky/objektu sa snaží problematiku komunikovať širšiemu spektru spotrebiteľov a priblížiť tak reálie problému mladšiemu užívateľovi. Kolekcia je koncipovaná ako štart charitatívnej činnosti, ktorá prostredníctvom designu dokáže dvíhať povedomie o ekologických problémoch.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.