Výstava ateliérových prací

Nové centrum Mariánských lázní - Apartmánový hotel

Veronika Nazarejová

Anotace

Navrhujeme moderný apartmánový hotel v Novom centre Mariánskych lázní, zdôrazňujúci urbanistickú integráciu. Bloková zástavba s odsadením vytvára priechody a výhľady, umožňujúce prechod parku do uličnej siete. Koncept zdôrazňuje turistickú atraktivitu a flexibilitu pre lázeňskú sezónu aj mimo nej. Fasáda s ušľachtilými materiálmi reaguje na historické okolie a panoramatické okná poskytujú nezabudnuteľný výhľad na mesto. Celkový návrh sa snaží o optimálnu symbiózu funkčnosti, estetiky a prispôsobivosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha